Hatap Değirmenleri A.Ş. Hasat Fotoğraf Yarışması

Hatap Değirmenleri A.Ş. '90 Yıllık Lezzet' Fotoğraf Yarışması

Yarışma Adı : ‘Gençlerin Gözünden Çorum’ Fotoğraf Yarışma Şartnamesi
Hayatın kaçınılmaz akısında birkaç̧ anı ya da rengi hatıralara kazımak için vardır sanat. Fotoğraf ise sanatın en etkili formlarından biridir...

Bahçeşehir Koleji olarak fotoğraf yarışmamızın 1.’sini düzenlemekteyiz. Hitit uygarlığına ev sahipliği yapmış olan şehrimizi öğrencilerimizin gözünden sanatsal bir bakış̧ açısı ile görmek ve sunmak için “Gençlerin Gözünden Çorum” temalı fotoğraf yarışması düzenliyoruz.

Yarışmamıza Çorum’un tarihi, doğal güzellikleri ve Çorum’da yaşamdan karelerin olduğu fotoğraflar ile katılana bilecektir.

Yarışmamıza gönderilecek olan fotoğraflar güncel tarihli ve Çorum ili sınırları içerisinde (il merkezi ve ilçeler) çekilmiş fotoğraflardan oluşacak ve bu sayede öğrencilerimizin ilimizin tarihi, doğal güzelliklerine karşı farkındalıklarını artırmak istemekteyiz.

Amacımız yarışmanın konusunu ve ruhunu en iyi yansıtacak fotoğrafları seçmek, sergilemek ve aynı zamanda gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.
Yarışma Organizasyonu : Bahçeşehir Koleji & Çofsad tarafından organize edilmektedir.

Seçici Kurul (Juri Üyeleri):
.....

Yarışma Tarihi :
Yarışma Başlangıç      : 01.04.2019
Yarışma Bitiş           : 20.05.2019 / 23:59 (TSİ)
Yarışma Seçici Kurul Toplanması :...
Yarışma Sonuç Bildirgesi      : ...
Ödüller :
Birincilik : 1000 TL Hediye Çeki + Başarı Belgesi

İkincilik : 750 TL Hediye Çeki + Başarı Belgesi

Üçüncülük : 500 TL Hediye Çeki + Başarı Belgesi

Genel Katılım Koşulları :
1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri yakınları dışında, Çorum Bahçeşehir Koleji İlköğretim ve Lise öğrencilerinin katılımına açıktır.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride olup Renkli, Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilecektir.
4. Yarışmaya profesyonel dslr fotoğraf makinası, kompakt fotoğraf makinası, cep telefonları ve drone ile çekilmiş fotoğraflar ile katılana bilecektir.
5. Yarışmaya katılan fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş fotoğraflardan oluşmalıdır.
6. Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
7. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış̧ fotoğraflar katılamaz. Ödül ve sergileme alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları dışında hareket ettiği anlaşılan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
8. Ödül almış̧ fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
9. Katılımcı yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
10. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş̧ gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü̈ müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
11. Kural ihlali yapan kişilere katılımcının ödül, unvan ve her türlü̈ kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
12. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Bahçeşehir Koleji tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınacaktır. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Bahçeşehir Koleji ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
13. Yarışma sonuçları Bahçeşehir Koleji fuayesinde yapılacak sergi ve organizasyon ile ..... / ...... / 2019 tarihinde ilan edilecektir;
Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar
1. Katılımcı,Bahçeşehir Koleji’nin, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Bahçeşehir Koleji’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Bahçeşehir Koleji’ne ve eser sahibinin olacaktır.
3. Bahçeşehir Koleji bu eserleri kurumun basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafik çalışmalarında isim kullanılamamaktadır). Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Bahçeşehir Koleji’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
4. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar ile HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
5. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını, fotoğrafçının yazılı muvafakatini alarak sergileme bedeli kadar bir bedelle satın alabilir.
6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
7. Şartnamede belirtilen ödül bedelleri hak sahiplerine Bahçeşehir Koleji tarafından verilecektir.
8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş̧ olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
9. Bahçeşehir Koleji e-posta, baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
10. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Bahçeşehir Koleji’nin web adresi ve Bahçeşehir Koleji’nin Sosyal Medya (Facebook,Twitter Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar Bahçeşehir Koleji’nin yayınlarında yer alacaktır.
Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir..
2.Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
3. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır.
4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 6 Mb’yi de geçmemelidir.
5. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Dosyaları isimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
6.Yarışmaya katılacak fotoğrafların isimlendirmelerinde tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
a. adım: Sonra eser sahibinin ismi veya rumuzu maksimum 8 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin Mustafa UÇAR için mustafau veya umustafa veya mustilnx gibi.
b. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
c. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “mustilnx_ornek_foto_1” veya “mustilnx_ornek_foto_1” gibi...
7. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda ...........@............... adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
8. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Bahçeşehir Koleji sorumlu olmayacaktır.
Şartname Pdf versiyonu için tıklayın

Üye İşlemleri